GENÇ SANAT: 9. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi

GENÇ SANAT: 9. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI

Bakanlığımızca; ülkemizdeki güncel sanatı ve genç sanatçıları desteklemek amacıyla “Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması” düzenlenmiştir. Âşık Veysel Şatıroğlu’nun vefatının 50. Yılı olan 2023’ün, “Âşık Veysel Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle, yarışmanın kavramsal çerçevesi; ozanın “Uzun İnce Bir Yoldayım” dizesi olarak belirlenmiştir.

Anadolu irfanı ve bilgeliğinin önemli bir temsilcisi olan Âşık Veysel’in Türk Halk Edebiyatında ayrıcalıklı yerini sağlayan şiirlerinden biri de insanın varoluş amacı ve dünyanın faniliğini işlediği "Uzun İnce Bir Yoldayım" başlıklı deyişidir. Âşık Veysel bu deyişiyle, kendine özgü sanat felsefesini, estetik ve tasavvuf anlayışını dile getirmiştir. Bu kapsamda yarışma; Âşık Veysel’in ifade gücünü, genç sanatçıların eserlerine olan tesirini gözler önüne sermeyi amaçlamaktadır.

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin; Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (önlisans), Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören ve mezun olmuş T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır. Söz konusu katılımcıların 01 Ocak 2024 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olması gerekmektedir.
 • Önlisans/ lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/ lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 • Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.
 • Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.
 • Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda yer alan görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, videoların süresi ise iki (2) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 • Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 • Başvuru, “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından esere ait alternatif hiçbir gönderi (eserin aslı veya e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı mutlaka kendisine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde eserlerine bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.
 • Yarışmaya katılım sağlamak için, 14 Ağustos- 4 Eylül 2023 tarihleri arasında yarışma başvuru sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar; yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar, sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini yükleyeceklerdir.
 • Katılımcılar başvuruyu tamamladıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasının yer aldığı formun çıktısını kendileri muhafaza edecektir. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.
 • Katılımcılar başvuru esnasında sisteme, eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesini, mezun olanlar ise diploma/geçici mezuniyet belgesini yüklemelidirler.
 • Eser/proje görselleri; farklı açılardan çekilmiş, en fazla beş (5) adet olmak üzere çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler yarışma kataloğunda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerde yer alacak eserlerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde fotoğraflanmış olmasına özen gösterilmelidir.
 • Video sanatı, dijital, işitsel sanat ve performans gibi güncel sanatın diğer alanlarında katılanlar ise video ve ses dosyaları jenerik dahil minimum 45, maksimum 120 saniye olacak şekilde, seslendirmesi yapılmış, ses müzik ve efektleri uygun hale getirilmiş (mikslenmiş), HD 25 fps (1920x1080), maksimum 50 MB ve MP4 formatında hazırlanmalıdır.
 • Başvurulan eser/projelerde özel bir kurgu/kuruluma gerek duyulması durumunda dosyada eserlerin mekân içindeki yerleşimlerini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri veya fotoğrafları ile eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, kurulumunda kullanılacak araç/gereçler ve diğer tüm bilgilerin de yer alacağı bir metin (jpg olarak) “eser görselleri” alanına yüklenmelidir. Yüklenecek metinde katılımcının kimliğine ilişkin hiçbir bilgi yer almamalıdır.
 • Sisteme yüklenecek eserlerin uygun resim, görüntü ve/veya ses niteliği taşıması ve eserin en iyi şekilde yansıtılması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılmaksızın yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Sergide yer alacak eserler ve ödüller, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenecektir. Seçici Kurul, ikisi Bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (04 Eylül 2023) sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
 • Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyesi yerine yedek üyeler içerisinden bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.
 • Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirme aşamasında, başvuruları kavramsal çerçeveye uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Sergiye giren eserler ile ilgili intihal, direkt alıntı, aşırı benzerlik ve/veya eserin başka bir yarışmada ödül aldığı ya da sergilendiği konusunda itiraz olması veya tespit edilmesi durumunda söz konusu eser/projelerin yarışmadan/sergiden çıkartılıp çıkartılmamasına seçici kurul karar verir. Ödül ve sergileme aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse sanatçı aldığı ödül (yasal faizi ile birlikte) ve belgeleri iade edecektir.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları, yarışma bitiminden sonra gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.
 • Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergiye giren eserler sergilenmeye hazır şekilde, Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına daha sonra elden teslim edilecektir.
 • Kargo veya nakliye gibi alternatif yöntemler ile gönderilen eserlerin sorumluluğu ve gönderi ödemesi kişiye aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.
 • Sergilenecek eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.
 • Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek, 2023 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergi düzeni, Bakanlıkça belirlenecek olan sergi küratörü tarafından oluşturulacak olup katılımcılar sergi düzenine müdahale edemeyecektir.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının eser görseli, eser adı ve teknik özellikleri, eserin kavramsal açıklaması ile yarışmacının adı soyadı, okulu ve e-posta adresi yer alacaktır. Katalog Türkçe/ İngilizce olarak basılacağından kişisel bilgilerin yanı sıra kavramsal tanımın da Türkçe/ İngilizce metninin özenli ve doğru olarak sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.
 • Bakanlık, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek kayıp veya her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
 • Sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ) duyurulacaktır
 • Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda;

Başarı Ödülü (5 adet) 24.000.- TL + Başarı Belgesi,

Mansiyon (5 adet) 12.000.- TL + Başarı Belgesi,

Sergileme (20 adet) 3.500.-TL+ Katılım Belgesi verilecektir.

 

 • Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
 • Sergiye giren tüm eserlerin sergide yer alması zorunludur. Yarışma neticesinde eseri sergilemeye giren ancak eserini sergilemekten vazgeçen katılımcıların, yarışma sonuçlarının açıklanmasını takiben üç (3) gün içerisinde ıslak imzalı dilekçe ile yarışmalı sergiden çekildiğini, para ödülünden ve başarı belgesinden feragat ettiğini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne beyan etmesi gerekmektedir.
 • Başarı ödülü ve mansiyon alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı, katılım sağlamayacak olmaları durumunda mücbir sebep göstermeleri ve yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan katılımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için; gerekli ulaşım, eser taşıma, konaklama gibi giderler kendi sorumluluğundadır.
 • Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, şartnamede belirtilen ödül ödemesi (damga vergisi kesintisi yapıldıktan sonra), hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2023 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Başarı ödülü ve mansiyon alan yarışmacılardan ödemeleri yapılmadan önce e- devletten alacakları "Gelir İdaresi Başkanlığı Borcu Yoktur" belgesi talep edilecektir.

Sergi mekânı ve eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

 • Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet, sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül, mansiyon ve sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödülünden başka; esere ait görselin basma, yayın, telif, kullanım, sergileme hakkına ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal Bakanlıkça üretilebilecektir.
 • Ödül, mansiyon veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminden sonra yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlığımız resmi internet sitelerinden veya e-posta ile duyurulacaktır. Yarışmacılar sergi mekânından eserlerini bizzat elden teslim almalıdır. Kargo ve nakliye gibi alternatif gönderilerde oluşabilecek kayıp ve zarardan Bakanlık ve sergi mekânı sorumlu olmayacaktır.
 • Katılımcı eserini kendisi teslim alamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben yazılmış, eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ulaştıracaktır.
 • İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Bakanlık ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.
 • Sergi sonunda belirtilen süre içinde eserini almayan katılımcılar, eserini geri alarak tarafımıza bildirene kadar, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan yarışmalı sergilere katılım haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eser görsellerini yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerli olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 6/33

06330 Hipodrom-ANKARA

İrtibat Kişileri:

Sıdıka YILMAZ: 03124705880 (sidika.yilmaz@ktb.gov.tr)

Berrak AYDEMİR: 03124705879 (berrak.dikmen@ktb.gov.tr)

Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

 

KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLERİZ.