Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm kapsamında geçmiş yıllarda olduğu gibi; yarışma dâhilindeki kategorilerde -Çini, Ebru, Kalemişi, Katı'- verilen başvuru eserlerinin hassasiyeti ve zarar görebilme olasılığı değerlendirilerek toplama merkezine bizzat başvuru sahibi tarafından teslim edilmesi tercih edilmektedir.

Ancak bu yıl dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan koronavirüs pandemi şartları göz önünde bulundurularak transfer sürecinde oluşabilecek tüm olumsuzluklara ilişkin sorumluluk başvuru sahibine ait olmak koşuluyla başvuru eserleri, toplama merkezine kargo yoluyla gönderilebilecektir. Tüm kargo masrafları başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. Çevrimiçi başvurunun son adımı olan başvuru formunun bir çıktısı başvuru eserinin arkasına yapıştırılarak kargo yoluyla gönderilecektir.

Kargo yolu ile eserlerini göndermeyi tercih eden başvuru sahipleri, eserlerinin zarar görmemesi için tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Başvuru eserlerinin kargo ile taşınması sırasında olası zarar-ziyan ya da hasar nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile personeli ve toplama merkezi ile personeli herhangi bir biçimde sorumlu olmayacaktır. Zarar-ziyan ya da hasarın gerçekleşmesi halinde zarar ve ziyanın tazmini ve giderilmesine ilişkin olarak adı geçen Bakanlık ile Genel Müdürlük’ten ve toplama merkezi ile personelinden herhangi bir hak ya da alacak talebinde bulunulmayacaktır.

Eser Toplama Merkezi Adresi: CSO -Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası- Konser Salonu Talatpaşa Bulvarı, No:38 (Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu yanı), 06330 Opera / Ankara

Başvuru eserlerinin, 01/07/2020 - 07/08/2020 tarihleri arasında hafta içi 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:50 saatleri arasında toplama merkezine ulaştırılması gerekmektedir.

20.DEVLET TÜRK SANATLARI YARIŞMASI II. BÖLÜM ŞARTNAMESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi

•    Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik ederek sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, “2019, Milli Mücadele’nin 100. Yılı”na ithafen 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması düzenlenmiştir.
•    Yarışma aşağıdaki kategorilerde yapılacaktır:
“Hüsn-i Hat”
“Tezhip”
“Minyatür”
(2020 yılında “Ebru”,  “Katı’”, “Çini”, “Kalemişi” kategorilerinde de yarışma yapılması planlanmaktadır.)

 

•    Hüsn-i Hat:
Aşağıdaki beyit, celî sülüs ile iki satır halinde, ağzı 4 mm.’den az olmayacak bir kalemle âharlı kâğıt üzerine yazılacaktır.  

“İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh,
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah”
(Ziya Paşa 1829-1880)

Mürekkep rengi seçiminde yarışmacılar serbesttir.
Kâğıdın kısa kenarı 50 cm.’den küçük, uzun kenarı ise 100 cm.’den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde yer alacaktır.
Başvuru eseri, tezhiplenmemiş; çerçeveli, sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

•    Tezhip:
Kâğıdın kısa kenarı 35 cm.’den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde halkârî ve ince tezhip bir arada kullanılarak yapılacaktır.
Kâğıt rengi seçiminde yarışmacılar serbesttir.
Tezhip içerisinde hat, kaligrafi veya minyatür kullanılmayacaktır.
Tezhipte çalışılacak konu serbesttir.
Çalışmada klasik tezhip tekniğine uygun kâğıt üzerinde altın ve su bazlı boyalar kullanılacaktır.
Başvuru eseri, çerçeveli ve sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

•    Minyatür:
Kâğıdın kısa kenarı 35 cm.’den küçük, uzun kenarı ise 70 cm.’den büyük olmayacak; çalışma, bu ölçüler içerisinde minyatür sanatının tekniğine uygun nitelikte kâğıt üzerine yapılacaktır.
Minyatürlü alan, kâğıt ebadının yaklaşık %70’ini dolduracaktır.
Minyatürde çalışılacak olan konu serbesttir.
Başvuru eseri, çerçeveli ve sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

 

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı merkez ve taşra örgütü çalışanları dahil, yarışmanın son başvuru günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.   
•    Yarışma başvuru süreci, bilgisayar ortamında çevrimiçi olarak başlayacak ve eserin toplama merkezine teslimi ile tamamlanacaktır.

•    Seçici Kurul toplama merkezine teslim edilen başvuru eserlerini birebir inceleyerek değerlendirmesini gerçekleştirecektir.

•    Yarışma başvuru süreci; çevrimiçi başvuru ve başvuru eserinin eser toplama merkezine tesliminden meydana gelen iki aşamadan oluşmaktadır. Çevrimiçi başvurunun ardından, başvuru eserini son başvuru tarihi itibarıyla eser toplama merkezine teslim etmeyen katılımcı, başvuru yapmamış olarak kabul edilecektir.

•    Katılımcılar, yarışmaya birden fazla kategoride katılabilir; ancak her kategoride sadece bir başvuru eseriyle katılım sağlanabilir.

•    Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmamış olması gerekmektedir. Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu/her türlü kazanımları derhal iptal edilecektir.

•    Katılımcılar, başvuru eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (http://guzelsanatlar.gov.tr/ ve https://plastiksanat.kultur.gov.tr/) aktif olarak duyurulur. Başvuru eseri ödüle veya sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra sistemde belirttikleri e-postalarını ve http://guzelsanatlar.gov.tr/ ile https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adreslerini her gün takip ettikleri kabul edilir.

•    Yarışma katılımcıları; çevrimiçi olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

 

•    Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi olarak https://plastiksanat.kultur.gov.tr  adresi üzerindeki başvuru sisteminden 23 Eylül - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir. Katılımcıların, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için 30 Eylül 2019 - 11 Ekim 2019 tarihleri arasında başvuru eserlerini elden toplama merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
•    Katılımcılar, önce çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra zorunlu bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görselini sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işleminin ilk adımını tamamlayacaklardır.
•    Katılımcılar, çevrimiçi başvurunun sonraki adımı olan başvuru formunun üç (3) adet çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı başvuru formlarından biri başvuru eserinin arkasına tutturularak eser toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı eser toplama merkezindeki resmi görevliye başvuru eseri sahibi tarafından şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı katılımcı tarafından saklanır.
•    Başvuru eserleri; çerçeveli, sergilenmeye hazır ve arkalarında asma aparatı olacak şekilde toplama merkezine katılımcı tarafından şahsen teslim edilir. Yarışma başvuru süreci, katılımcıların eserlerini toplama merkezine tutanak karşılığında şahsen teslim etmeleriyle tamamlanır.
•    Başvuru eseri üzerinde hiçbir şekilde imza, isim, rumuz, mühür ve tanıtıcı simge kullanılmayacaktır.
•    Kargo ve posta ile gönderilen başvuru eserleri kabul edilmeyecektir.

•    Başvuru eserinin toplama merkezine öncelikle katılımcı tarafından teslim edilmesi tercih edilir. Başvuru eseri, katılımcı tarafından teslim edilemeyeceği takdirde; toplama merkezindeki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış, “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim edileceğini” bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim edecek kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.

 

Toplama merkezinin adresi daha sonra http://guzelsanatlar.gov.tr/ adresinden ilan edilecektir.

 • Çevrimiçi başvuruda; başvuru eserini bütün olarak gösterecek şekilde cepheden çekilmiş bir (1) adet görsel sisteme yüklenecektir.
 • Başvuru eserinin görseli, sisteme JPEG, JPG veya PNG formatında yüklenmelidir. Esere ilişkin görsel en fazla 3 MB boyutunda olmalıdır.
 • Sisteme yüklenecek görselin başvuru eserini, teknik şartlara uygun olarak yansıtacak kalitede olması zorunludur.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül veya sergileme alamayan başvuruların eser görselleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sistemden silinecektir.

“20. Devlet Türk Sanatları Yarışması’nın Seçici Kurulu:

Gülçin ANMAÇ                                                                                                                                    

Prof. Dr. Serpil BAĞCI

Davut BEKTAŞ

Dr. Mustafa N. ÇELEBİ

Nilgün GENCER

Dr. Ö. Üyesi Gülnihal KÜPELİ

Mehmet ÖZÇAY

Necati SANCAKTUTAN

Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI

Bakanlık Temsilcisi (Güzel Sanatlar Genel Müdürü veya İlgili Genel Müdür Yardımcısı)                                                                   

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması” Seçici Kurulu, 2019 yılı içerisinde toplanıp eser toplama merkezine teslim edilen başvuru eserlerini değerlendirerek Başarı Ödülü’ne, Mansiyon’a ve sergilenmeye değer görülen eserleri belirler ve sergiyi oluşturur.

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması ”, “Tezhib Yarışması”, “Minyatür Yarışması” olmak üzere her bir dalda;
Başarı Ödülü: 3’er adet olmak üzere; 20.000 TL + Başarı Belgesi
Mansiyon: 3’er adet olmak üzere; 5.000 TL + Mansiyon Belgesi
Sergileme: 1.000 TL + Katılım Belgesi verilecektir.
•    Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
•    Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
•    Ödül alan başvuru eserlerinin sahipleri, ödül töreni ve sergi açılışında bizzat bulunarak belgelerini almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
•    Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitelerinden (www.kulturturizm.gov.tr , www.guzelsanatlar.gov.tr) duyurulacaktır.

 

•    Seçici Kurul tarafından Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergilenmeye değer bulunan eserler; 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
•    Sergide yer alan başvuru eserleri, katılımcıların isimleri ve katılımcıların başvuru sistemine kaydettikleri e-posta adresleri sergi kataloğunda yer alacak ve bu katalog www.guzelsanatlar.gov.tr ile https://plastiksanat.kultur.gov.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır. Sergi tarihi ve yeri daha sonra www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

 

•    Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde -Başarı Ödülü alan eserler hariç- Mansiyon’a ve sergilemeye değer bulunan başvuru eserlerinin iadesi; 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması Sergisi bitiminden sonra yapılacaktır.
•    Sergi dışında kalan eserlerin iadesi ise Seçici Kurul Değerlendirme Toplantısı sonrasında yapılacaktır.
•    İadeye ilişkin detaylı bilgi ve işlem tarihleri www.guzelsanatlar.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
•    Başvuru eserinin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim alınamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış ve “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını” bildiren bir dilekçe ile ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.

•    İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.

 

•    Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikâbil-i rücû feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

•    Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergilemeye değer bulunan başvuru eserlerinin sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka başvuru eserinin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

•    Başvuru eserinin sahibi, başvuru eserinin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Başvuru eseri Başarı Ödülü, Mansiyon alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

•    Başvuru eserlerine ilişkin görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukukî sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

•    Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sergilenecek ve Bakanlıkça bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

•    20. Devlet Türk Sanatları Yarışması kapsamında düzenlenen “Hüsn-i Hat Yarışması”, “Tezhip Yarışması”, “Minyatür Yarışması”nda Başarı Ödülü’ne değer bulunan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Resim ve Heykel Müzeleri koleksiyonu envanterine “Müze Kurulu Kararı” akabinde kaydedilecektir.

 

•    Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait resmi internet sitelerinden (www.guzelsanatlar.gov.tr, https://plastiksanat.kultur.gov.tr/) ulaşılabilecektir.

•    Çevrimiçi ortamda yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

•    Başarı Ödülü, Mansiyon ve sergileme alan başvuru eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtiçinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

•    Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışma kapsamında teslim edilen başvuru eserlerinin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.

•    Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

•    Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ-ANKARA

İrtibat Kişileri: Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Filiz ÇİMEN TÜLEK
Telefon: + 90 312 470 58 69-0312 470 58 46 Fax: + 90 312 470 59 48
Web: www.guzelsanatlar.gov.tr , www.plastiksanat.kultur.gov.tr
E-posta : guzelsanatlar@kulturturizm.gov.tr

KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik ederek sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm’ü düzenlenmiştir.

Yarışma’nın II. Bölümü aşağıdaki kategorilerde yapılacaktır:

“Çini”

“Ebru”

“Kalemişi”

“Katı‘”

Serbesttir.

Çini:

Başvuru eserinin kısa kenarı 35 cm.’den küçük uzun kenarı ise 60 cm.’den büyük olmayacaktır. Dairesel çalışmalarda çap en az 35 cm. en fazla 60 cm. olacaktır. Başvuru eseri; belirtilen ölçü sınırları dâhilinde, fırınlanmış, askı aparatıyla birlikte sergilenmeye hazır şekilde toplama merkezine teslim edilecektir.

Ebru:

Başvuru eseri; kısa kenarı 35 cm.’den küçük uzun kenarı ise 70 cm.’den büyük olmayacak şekilde, çerçeveli ve askı aparatıyla birlikte sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Kalemişi:

Başvuru eseri; kısa kenarı 35 cm.’den küçük uzun kenarı ise 70 cm.’den büyük olmayacak şekilde, mukavva, mdf, dekota foam vb. malzemelerden (en az 2 mm en çok 6 mm kalınlığında) yapılarak çerçeveli ve askı aparatıyla birlikte sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

Katı‘:

Başvuru eseri; kısa kenarı 35 cm.’den küçük uzun kenarı ise 70 cm.’den büyük olmayacak şekilde, çerçeveli ve askı aparatıyla birlikte sergilenmeye hazır olarak toplama merkezine teslim edilecektir.

 • 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölümü; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, yarışmanın son başvuru günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Yarışma başvuru süreci, bilgisayar ortamında çevrimiçi olarak başlayacak ve eserin toplama merkezine teslimi ile tamamlanacaktır.
 • Toplama merkezine teslim edilen başvuru eserleri Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
 • Yarışma başvuru süreci; çevrimiçi başvuru ve başvuru eserinin eser toplama merkezine tesliminden meydana gelen iki aşamadan oluşmaktadır. Çevrimiçi başvurunun ardından, başvuru eserini son başvuru tarihi itibarıyla eser toplama merkezine teslim etmeyen katılımcı, başvuru yapmamış olarak kabul edilecektir.
 • Katılımcılar, yarışmaya birden fazla kategoride katılabilir; ancak her kategoride sadece bir başvuru eseriyle katılım sağlayabilir.
 • Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye katılmamış olması gerekmektedir. Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu/her türlü kazanımları derhal iptal edilecektir.
 • Katılımcılar, başvuru eserlerinin özgün ve kendine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölümü ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr/) aktif olarak duyurulur. Başvuru eseri ödüle veya sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra sistemde belirttikleri e-postaları ile http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ve https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adreslerini her gün takip ettikleri kabul edilir.
 • Katılımcılar, çevrimiçi olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerindeki başvuru sisteminden 10/06/2020 - 07/08/2020 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir. Katılımcıların, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için 01/07/2020 - 07/08/2020 tarihleri arasında başvuru eserlerini elden toplama merkezine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenmiş ve tamamlanmış yarışmalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni yarışmalı sergilere başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki katılımcılar, eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni başvuru yapabileceklerdir.
 • Katılımcılar, önce çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra zorunlu bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görselini sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işleminin ilk adımını tamamlayacaklardır.
 • Katılımcılar, çevrimiçi başvurunun sonraki adımı olan başvuru formunun 3 (üç) adet çıktısını alırlar ve imzalarlar. İmzalı başvuru formlarından biri başvuru eserinin arkasına tutturularak eser toplama merkezine, ikinci imzalı çıktı eser toplama merkezindeki resmi görevliye başvuru eseri sahibi tarafından şahsen teslim edilir. Üçüncü imzalı çıktı katılımcı tarafından saklanır.
 • Başvuru eserleri; çerçeveli, sergilenmeye hazır ve arkalarında asma aparatı olacak şekilde toplama merkezine katılımcı tarafından şahsen teslim edilir. Yarışma başvuru süreci, katılımcıların eserlerini toplama merkezine tutanak karşılığında şahsen teslim etmeleriyle tamamlanır.
 • Başvuru eserinin toplama merkezine öncelikle katılımcı tarafından teslim edilmesi tercih edilir. Başvuru eseri, katılımcı tarafından teslim edilemeyeceği takdirde; toplama merkezindeki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış, “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim edileceğini” bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim edecek kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.
 • Başvuru eseri üzerinde hiçbir şekilde imza, isim, rumuz, mühür ve tanıtıcı simge kullanılmayacaktır.
 • Sisteme yüklenecek 3 (üç) adet görselin, başvuru eserini en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur.
 • Başvuru eserine ilişkin görsellerden 1 (bir) tanesi, mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden ve yarışmalı sergi kataloğunda yer alacak nitelikte, çerçevesiz ve paspartusuz olarak düz bir fonda ve temiz bir zeminde çekilmelidir. Diğer 2 (iki) adet fotoğraf, başvuru eserinin teknik özelliklerini ve inceliklerini yansıtacak şekilde detaydan olmalıdır.   
 • Başvuru eser görsellerinin çözünürlüğünün 300 dpi olması ve sisteme JPEG, JPG veya PNG formatında kaydedilmesi gerekmektedir. Başvuru eserine ilişkin görseller en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olmalıdır.
 • Katılımcılar, çevrimiçi ortamda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sistemden silinecektir.

Eser Toplama Merkezi: CSO -Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası- Konser Salonu Talatpaşa Bulvarı, No:38 (Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu yanı), 06330 Opera / Ankara

Katılımcıların başvuru eserlerini, 01/07/2020 - 07/08/2020 tarihleri arasında hafta içi 10:00 - 12:30 / 14:00 - 16:50 saatleri arasında teslim etmesi gerekmektedir.

 • 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm Seçici Kurul Üyeleri’nin isimleri, son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (www.ktb.gov.tr ve/veya www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm kapsamında düzenlenen “Çini Yarışması”, “Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması”, “Katı‘ Yarışması” Seçici Kurulu; 2020 yılı içerisinde eser toplama merkezine teslim edilen başvuru eserlerini değerlendirerek Başarı Ödülü’ne, Mansiyon’a ve Sergileme’ye değer görülen eserleri belirler ve sergiyi oluşturur.
 • 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm kapsamında “Çini Yarışması”, “Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması”, “Katı‘ Yarışması” olmak üzere her bir dalda;

           Başarı Ödülü : 3’er adet olmak üzere; 20.000 TL + Başarı Belgesi

           Mansiyon      : 3’er adet olmak üzere; 5.000 TL + Mansiyon Belgesi

           Sergileme      : 1.000 TL + Katılım Belgesi

          verilecektir.

 • Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
 • Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitelerinden (www.ktb.gov.tr ve/veya www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Para ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını yazılı olarak bildirmemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, 2020 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Seçici Kurul tarafından Başarı Ödülü, Mansiyon ve Sergileme'ye değer bulunan eserler; düzenlenebildiği takdirde 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Ödül alan başvuru eserlerinin sahipleri, düzenlenebildiği takdirde ödül töreni ve sergi açılışında bizzat bulunarak belgelerini almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Sergi kataloğunda; sergide yer alan başvuru eserleri, katılımcıların isimleri ve katılımcıların başvuru sistemine kaydettikleri e-posta adresleri yer alacaktır. Sergi kataloğu, www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr ile https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adreslerinde yayınlanacaktır.
 • Sergi tarihi ve yeri daha sonra www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde -Başarı Ödülü alan eserler hariç- Mansiyon’a ve Sergileme’ye değer bulunan başvuru eserlerinin iadesi; düzenlenebildiği takdirde 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm Sergisi bitiminden sonra, düzenlenemediği takdirde ise Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra yapılacaktır.
 • Sergi dışında kalan eserlerin iadesi Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra yapılacaktır.
 • İadeye ilişkin detaylı bilgi ve işlem tarihleri www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
 • Başvuru eserinin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Başvuru eseri, katılımcı tarafından teslim alınamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalamış ve “başvuru eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını” bildiren bir dilekçe ile ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.
 • İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.
 • Sergi sonunda belirtilen süre içinde eserlerini teslim almayan katılımcılar, eserlerini teslim alana kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan yeni yarışmalı sergilere başvuramayacaklardır.
 • Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarından feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Başarı Ödülü, Mansiyon ve Sergileme’ye değer bulunan başvuru eserlerinin sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; Başarı Ödülü, Mansiyon ve Sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka başvuru eserinin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Başvuru eserinin sahibi, başvuru eserinin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Başvuru eseri Başarı Ödülü, Mansiyon alan veya Sergilenme'ye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Başvuru eserlerine ilişkin görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukukî sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sergilenecek ve Bakanlıkça bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • 20. Devlet Türk Sanatları Yarışması II. Bölüm kapsamında düzenlenen “Çini Yarışması”, “Ebru Yarışması”, “Kalemişi Yarışması”, “Katı‘ Yarışması”nda Başarı Ödülü’ne değer bulunan eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Resim ve Heykel Müzeleri koleksiyonu envanterine “Müze Kurulu Kararı” akabinde kaydedilebilecektir.
 • Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait resmi internet sitelerinden (www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr/) ulaşılabilecektir.
 • Çevrimiçi ortamda yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Başarı Ödülü, Mansiyon ve Sergileme alan başvuru eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtiçinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında sergilenebilecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışma kapsamında teslim edilen başvuru eserlerinin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres                 : Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ-ANKARA

İrtibat Kişileri    : Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Filiz ÇİMEN TÜLEK

Telefon              : + 90 312 470 58 69 - +90 312 470 58 46 - +90 312 309 13 43/218

Fax                    :+ 90 312 470 59 48

Web                   : www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr , www.gorselsanat.ktb.gov.tr  

E-posta             : yarismalisergiler@ktb.gov.tr

 

 

KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ