Yarışma başvuruları ve eksik evrakların tamamlanması süreci, 10.03.2020 tarihi saat 09.00'a kadar uzatılmıştır.

GENÇ SANAT: 4. AFİŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi

GENÇ SANAT: 4. AFİŞ TASARIM YARIŞMASI

 "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILI: HÂKİMİYET-İ MİLLÎYE (MİLLÎ EGEMENLİK)” 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca; genç tasarımcılara yakın tarihimiz konusunda farkındalık yaratmak amacıyla “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı”na İthafen “Hâkimiyet-i Millîye (Millî Egemenlik)” konulu "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması" düzenlenmiştir.

23 Nisan 1920 yılı “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü ile Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Bu kapsamda 2020 yılı; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının yeni bir Türk Devleti’nin kurtuluşunun ve kuruluşunun gerçekleşmesini sağlayan tarihin “100.Yıldönümüdür”.

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyet’e giden yolda en önemli adımın atılmasını sağlayacak 23 Nisan 1920 tarihindeki Büyük Millet Meclisi açılışı; kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından birisi olmuştur.

Türk milletinin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait ve millet iradesinin en büyük güç olduğu gerçeğinden hareketle cumhuriyet ve demokrasinin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Bakanlığımızca Genç Sanat kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı”na ithafen düzenlenen “Hâkimiyet-i Milliye (Millî Egemenlik)" konulu 4. Afiş Tasarım Yarışması" neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi, seçici kurul tarafından yarışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak seçilerek sayısı belirlenecek olan afiş tasarımlardan oluşacaktır.

• Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin ön lisans düzeyinde Meslek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Bölümleri, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulları ve Bilgisayar Teknolojileri Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakülteleri, İletişim Fakülteleri, Görsel İletişim Tasarımı Bölümleri, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakülteleri, Sanat ve Tasarım Fakülteleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakülteleri ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2019-2020 öğretim yılları içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.

• Önlisans/Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisans/lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında diplomalarının fotokopilerini beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.

• Yarışmacılar yarışmaya sadece bireysel olarak katılacaklardır. Her katılımcı herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dahil) ödül almamış ya da sergilenmemiş kendilerine ait özgün bir (1) adet tasarım ile katılabilir.

• Başvuru eserinin daha önce sergilendiğinin ve/veya ödül aldığının tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.

• Yarışma neticesinde başarı ödülü, mansiyon ve sergilenmeye uygun görülen afiş tasarımları sergilenecektir.

• Başvuru "e-devlet" bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

• Her katılımcı mutlaka kendisine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e-devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde tasarımlarına bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse tasarımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.

• Yarışmaya katılım sağlamak için, 03 Şubat-09 Mart 2020 tarihleri arasında yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra gerekli belgeleri ve afiş tasarımlarını yükleyeceklerdir.

• Katılımcılar başvuruyu tamamladıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasının yer aldığı formun çıktısını alarak kendileri muhafaza edecektir. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.

• Katılımcılar başvuru esnasında sisteme, eğitim gördükleri üniversitelerden veya e- devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesini, 2019-2020 eğitim yılı içerisinde mezun olanlar ise diploma/geçici mezuniyet belgesini yüklemelidirler.

• Afiş çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak dört renkli (CMYK) ofset baskı teknolojisi ile elde edilebilen renklerin dışına kesinlikle çıkılmamalıdır.

• Yarışmaya gönderilen tasarım; iki farklı boyutta sisteme yüklenecektir. İlk olarak afişin JPEG formatında küçültülmüş hali yüklenecektir. Dosya, sisteme başarıyla yüklendikten sonra aynı afişin büyük çözünürlüklü PDF dosyası yüklenecektir. Afişin iki farklı versiyonunu yüklemeyen yarışmacılar bir sonraki aşamaya geçemeyeceği gibi seçici kurul değerlendirmesine de katılamayacaklardır.

• Seçici kurulca çevrimiçi ortamda değerlendirilecek afişin dosya boyutu 2 MB'ın altında olacak şekilde kaydedilmelidir. Tasarımlar öncellikle (50X70 cm) ölçülerinde, 150 dpi çözünürlüğünde ve JPEG formatında yüklenmelidir.

• Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

• Ayrıca afişlerin, sergi için baskı hazırlığı da düşünülerek dijital orijinaller CMYK modunda en az 300 dpi çözünürlükte PDF formatında ve convertlenerek kaydedilmelidir. Sergiye girecek olan eserlerin, fotoblok baskıları Bakanlıkça yapılacaktır.

• Yarışmada, sadece belirtilen konuda yapılacak olan afiş çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır. Bu anlamda yarışmacıların, yarışma kapsamında belirtilen " Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılı: Hâkimiyet-i Milliye (Millî Egemenlik)” konusuna çalışmalarında yer vermeleri gerekmektedir. Kavramsal çerçeve dışındaki tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Ölçüleri uygun olmayan tasarımlar, elenmiş kabul edilecektir.

• Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılabilir.

• Afiş tasarımı içerisinde herhangi bir sponsora ait ticari amaçlı logo veya görsel kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra siyasi, insan haklarına aykırı, cinsellik içeren sembol ve görsel kullanılmamalıdır.

• Afiş tasarımları üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb. işaretler bulunmamalıdır.

Seçici Kurul, biri Bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşturulacaktır.

• Yarışmanın Seçici Kurul Üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden sonra (09 Mart 2020) Bakanlık resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

• Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyesi yerine yedek üyeler içerisinden bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.

• Seçici kurul üyeleri, 2020 yılı Mart ayı içerisinde afiş tasarımları çevrimiçi ortamda bireysel olarak değerlendirecektir. Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda en yüksek puanı alan yarışmacılar, sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.

• Seçici kurul üyeleri değerlendirme sırasında afiş tasarımı dışında kullanıcıya ait hiçbir bilgiye ulaşamayacaktır.

• Seçici Kurul tasarımların değerlendirilmesi aşamasında; başvuruları belirlenen temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

• Yarışmacı gönderdiği afiş tasarımının özgün ve kendisine ait olduğunu, biçimsel olarak başka bir kaynaktan alınmadığını veya benzemediğini taahhüt etmelidir. Seçici kurul; değerlendirme aşamasında veya sonucunda başka bir tasarımdan görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik olduğunu tespit ettiği çalışmaları yarışmadan çıkarabilecektir.

• Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda, sergiye giren afişlerin https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ uzantılı web sitesinde kamuoyuyla paylaşılması, tasarımların 3 gün süre boyunca askıda kalması, tasarımlarda görsel olarak intihal, direkt alıntı veya aşırı benzerlik konusunda itiraz olduğunda veya tespit edildiğinde söz konusu tasarım/tasarımların listeden çıkartılıp çıkartılmamasına ve gerek görüldüğü takdirde ikinci bir askı sürecinin devam edip etmeyeceğine seçici kurulca karar verilir.

• Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcıdan afiş üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Bakanlık tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

• Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir

• Yarışmanın amaç ve kapsamına uygun olarak başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek 2020 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.

• Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının tasarım görseli, yarışmacının adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, okulu ve e-posta adresi yer alacaktır.

• Sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/) duyurulacaktır.

Yarışma kapsamında;

Başarı Ödülü (10 adet) 7.000 .-TL + Başarı Belgesi, Mansiyon (10 adet) 3.000.- TL + Başarı Belgesi, Sergileme 500 TL.-+ Katılım Belgesi verilecektir.

• Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e- posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.

• Başarı Ödülü ve mansiyon alan tasarımcılar başarı belgelerini ödül töreni ve sergi açılışında almalı, mücbir sebep göstermeleri durumunda yerine bir vekil tayin etmelidir.

• Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan tasarımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için gerekli ulaşım ve konaklama gibi giderleri kendi sorumluluklarında olacaktır.

• Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2020 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

• Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini (fotoblok ve katalog); Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki sanat ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır. Fotoblok, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

• Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

• Katılımcı, afiş tasarımın kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Afiş tasarımında yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da tasarımcıya aittir.

• Ödül, mansiyon ve sergileme alan tasarımlar Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal Bakanlıkça üretilebilecektir.

• Yarışma şartnamesine https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

• Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.

• Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve afiş tasarımlarını yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

• Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı herhangi bir aşamasında iptal edebilir.

• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerli olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom-ANKARA

İrtibat Kişileri:

Sıdıka YILMAZ : + 90 312 470 58 80 (sidika.yilmaz@ktb.gov.tr) 

Berrak AYDEMİR: + 90 312 470 58 79 (berrak.dikmen@ktb.gov.tr) 

Fax : + (0312) 470 59 49 - 470 59 48

Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

E-posta : yarismalisergiler@ktb.gov.tr

 

KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLERİZ.