Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla “19. Şefik Bursalı Resim Yarışması” düzenlenmiştir.

 

Söz konusu yarışmanın seçici kurul değerlendirmesi çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olup seçici kurul aşağıda adı geçen üyelerden oluşturulmuştur.

Yarışmanın nihai sonuçları Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü internet sayfasından ayrıca duyurulacaktır.

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi

 • Doç. Dr. Murat Salim TOKAÇ (Güzel Sanatlar Genel Müdürü)

Akademik/Sanatçı Üyeler

 • Hikmet ÇETİNKAYA/Ressam
 • Mehmet Ali DOĞAN/Ressam
 • Prof.Dr.Adnan TEPECİK/ Başkent Üniversitesi/Görsel İletişim Tasarımı Programı

Aile Temsilcisi

 • Ünsal PİROĞLU/Avukat

 

      Kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

 

19. ŞEFİK BURSALI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi

19. ŞEFİK BURSALI RESİM YARIŞMASI

Serbesttir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; ülkemizin önemli resim ustalarından merhum sanatçı Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak, plastik sanatlar alanında sanatçılarımızın çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek ve sergilemek amacıyla 2021 senesinde “19. Şefik Bursalı Resim Yarışması” düzenlenecektir.

 

 • 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri'nin birinci derece yakınları dışında, Bakanlıgımız merkez ve taşra örgütü çalışanları dâhil, yarışmanın son başvuru günü itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.
 • Katılımcılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta ve yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler.
 • Her katılımcı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş bir (1 adet) eseri ile katılabilir.
 • Başvuru eserinin, daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış oldugunun tespiti halinde ilgili eserin adaylıgı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteligi taşıyacagından çevrimiçi (online) yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandıgı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/sergileme/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin özgün oldugunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Başvuru eserinin kısa kenarı en az 60 cm, uzun kenarı ise en fazla 200 cm olmalıdır.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen sergi mekânına teslim edilen eser ile yarışma başvurusunda esere ilişkin verilen bilgilerin uyuşmazlığının tespiti halinde eser sergi dışı bırakılır ve eser sahibinin kazanımları iptal edilir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlıgı, gerekli gördügü takdirde, yarışma takvimi üzerinde degişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 • 19.Şefik Bursalı Resim Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlıgı'nın resmi internet sitelerinde (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr) aktif olarak duyurulur. Eseri ödüle ve sergilemeye deger bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş  yaptıktan  sonra  e-posta  ile  https://guzelsanatlar.gov.tr  ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr adreslerini günlük olarak takip ettikleri kabul edilir.
 • Yarışma başvurusu; çevrimiçi (online) başvuru sistemine göre yapılacağından, başvuru sürecinde, başvuru eserine ilişkin alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi (online) başvuru sisteminden 01-20 Nisan 2021 tarihleri arasında https://gorselsanat.ktb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi (online) olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.
 • Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından daha önce düzenlenmiş ve tamamlanmış yarışmalı sergilerden eserlerini teslim almamış olanlar, yeni yarışmalı sergilere başvuru yapamayacaklardır. Bu durumdaki katılımcılar, eserlerini teslim aldıkları takdirde yeni başvuru yapabileceklerdir.
 • Katılımcılar, önce çevrimiçi (online) başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra gerekli bilgileri eksiksiz dolduracak; gerekli belgeleri ve eser görsellerini sisteme yükleyerek çevrimiçi (online) başvuru işlemini tamamlayacaklardır.
 • Katılımcılar, yarışmaya başvurularının resmen tamamlanması için; çevrimiçi (online) başvurunun son adımı olan başvuru formunun çıktısını alırlar ve muhafaza ederler.
 • Sisteme yüklenecek görsellerin başvuru eserini, en iyi şekilde ve teknik şartlara uygun olarak yansıtması zorunludur
 • Katılımcılar, çevrimiçi (online) ortamda başvuru eseriyle ilgili istenen bilgileri dogru ve eksiksiz olarak doldurmalıdır
 • Başvuru eser görsellerinin çözünürlügünün 300 dpi olması ve sisteme sisteme JPEG, JPG veya PNG formatında kaydedilmesi gerekmektedir. Esere ilişkin her bir görsel en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olmalıdır.
 • Başvuru esere ilişkin görseller, eserin farklı açıdan çekilmiş en fazla 3 (üç) adet fotografından oluşmalıdır. Üç fotograftan birisi mutlaka eseri bütün olarak gösterecek şekilde önden, diğer ikisi ise eserin tekniği ve dokusunu gösterecek şekilde detay (zoom) fotoğrafı, yarışmalı sergi kataloğunda yer alacak nitelikte çekilmelidir.
 • Seçici Kurul degerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme alan eserler katalogda yer alacagından sisteme kaydedilecek görsellerin özgün baskılar için baskı sayısı ve sanatçının imzasıyla birlikte; resimler için ise paspartusuz olarak düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen gösterilmelidir.
 • Seçici Kurul degerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlıgı tarafından sistemden silinecektir.

 

 • 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın Seçici Kurul'u 3 (üç) akademisyen/sanatçı, 1 (bir) Şefik Bursalı ailesi temsilcisi ve 1 (bir) Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri'nin isimleri, son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın  resmi  internet  sitelerinden  (https://ktb.gov.tr  ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul; değerlendirmeyi 2021 yılı içerisinde çevrimiçi (online) ortamda yaparak başarı ile sergilenmeye değer görülen eserleri belirleyecek ve sergiyi oluşturacaktır.
 • Seçici Kurul, değerlendirme esnasında eser görselleri ve eser bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul değerlendirme aşamasında başvuruları anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir. Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
 • Eser teslimi ile ilgili işlem basamakları, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlıgı'nın  resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr  ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler; sergilenmeye hazır, arkalarında asma aparatı olacak şekilde daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan sergi mekânına elden veya kargo yoluyla teslim edilecektir.
 • Tüm kargo ve posta masrafları katılımcı tarafından karşılanacaktır.
 • Katılımcılar; kurulum gerektiren eserlerin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.
 • Katılımcı tarafından kurulması gereken eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı eser kurulumu konusunda sorumluluk almayacaktır.
 • Katılımcılar; yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserlerini, sergi bittikten sonra iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren onbeş (15) gün içinde teslim alacaklarını kabul ederler.

 

 • Seçici Kurul degerlendirmesi neticesinde başarı ve sergilemeye deger bulunan eserler; 2021 yılı içerisinde açılacak 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin begenisine sunulacaktır.
 • Sergide yer alan eserler, sergi katalogu ile belgelenecek olup sergi tarihi ve yeri daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlıgı'nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

   19. Şefik Bursalı Resim Yarışması'nda dağıtılacak ödüller:

   Başarı Ödülü : (5 adet) 10.000.-TL + Başarı Belgesi

    Sergilenmeye deger görülecek her bir eser için ayrı ayrı 1.000.-TL ve Katılım Belgesi verilecektir.

 • Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
 • Başarı ile sergilenmeye deger bulunan eserlerin sergide yer alması zorunludur. Aksi halde yarışmacının para ödülü ile belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlıgı tarafından iptal edilecektir.
 • Başarı ödülü alan katılımcılar; başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi açıldıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2021 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

 

Sergi mekânı ile ödül alan ve sergilenmeye deger bulunan eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, Seçici Kurul değerlendirmesinden sonra; iade işlemleri ve tarihleri ise sergi bitiminde Kültür ve Turizm Bakanlıgı'nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.

 • Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye deger görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlıgı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlıgı ödül, ya da sergilenmeye deger bulunan eserlerin görsellerini;
 • Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde,etkinliklerde ve egitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür  vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çogaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da  dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacagını ve yasal   yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettigini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Başarı ve sergileme alan ödül sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtigini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlıgı'ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri oldugunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadıgını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmedigini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu oldugunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Eseri ödül alan veya sergilenmeye deger bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiginin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettigi ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden dogabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlıgı tarafından sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Ödül veya sergilenmeye deger bulunan eserlerin iadeleri, 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi bitiminde yapılacaktır. Iade işlemlerinin başlama tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlıgı'nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Eserin öncelikle katılımcı tarafından teslim alınması tercih edilir. Eser, katılımcı tarafından teslim alınamayacagı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlıgı Güzel Sanatlar Genel Müdürlügüne” hitaben katılımcı tarafından yazılıp ıslak imzalanmış eserinin bir başkası tarafından teslim alınacagını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alacak kişinin kimlik fotokopisi verilecektir.
 • İade işlemlerinin başladıgı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.
 • Yarışma sonunda ödüle ve sergilenmeye deger görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlıgı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlıgı ödül, ya da sergilenmeye deger bulunan eserlerin görsellerini;
 • Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde,etkinliklerde ve egitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür  vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde;
 • işleme, çogaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacagını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettigini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Başarı ve sergileme alan ödül sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtigini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlıgı'ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri oldugunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadıgını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmedigini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu oldugunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir. Eseri ödül alan veya sergilenmeye deger bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiginin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettigi ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden dogabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlıgı tarafından sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Hipodrom ANKARA

İrtibat Kişileri:

Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Telefon:+90 0312 470 58 69

Filiz ÇİMEN TÜLEK Telefon:+90 0312 470 58 46

Fax: 0312 4705948

Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr https://gorselsanat.ktb.gov.tr

E-posta: guzelsanatlar@ktb.gov.tr

KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLERİZ.