7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın başvurularına ilişkin olarak; eksik evrakların tamamlanması için sistem 10.09.2021 tarihinde,12.00-13.30 saatleri arasında açık olacaktır.

7. Güncel Sanat Proje Yarışması başvuruları, gelen talepler doğrultusunda 10.09.2021 tarihi saat 10.00'a kadar uzatılmıştır.

7. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın şartnamesi gelen talepler doğrultusunda güncellenmiş olup, video sanatı kategorisinde başvuru yapacak yarışmacılar, eserlerini en fazla 50 MB olacak şekilde sisteme yükleyebileceklerdir. Seçici Kurul'un videoları sistem üzerinde sıkıntı yaşamadan açabilmeleri için eser boyutunun daha büyük olması mümkün görünmemektedir. Ancak sergiye giren eserler için eser sahibinden daha sonra yüksek boyutlu videoları talep edilebilecektir. 

Eserlerin değerlendirmeye girebilmesi için link verilmemesi, videoların doğrudan sistemde ilgili yere yüklenmesi önem arz etmektedir.

“Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri” konulu “Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması”nın başvuruları sistemdeki teknik bir arızadan dolayı gerçekleştirilememektedir. Söz konusu arızanın giderilmesine ilişkin çalışmalar devam etmekte olup sistemin en kısa sürede çalışması sağlanacaktır.

GENÇ SANAT: 7. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Başvuru Başlangıç Tarihi
Başvuru Bitiş Tarihi

GENÇ SANAT: 7. GÜNCEL SANAT PROJE YARIŞMASI

“Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri”

Bakanlığımızca; ülkemizdeki güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek amacıyla 2021 yılı içerisinde düzenlenecek olan “Genç Sanat: 7. Güncel Sanat Proje Yarışması”nın kavramsal çerçevesi; Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü ’nün, UNESCO 2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınması vesilesiyle, Yunus Emre’nin “Bir Ben Vardır Bende, Benden İçeri” sözü olarak belirlenmiştir.

 • Yarışma; seçici kurul üyeleri ile birinci derece yakınları dışında ülkemiz ve YÖK denkliği olan yurtdışındaki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile uygulamalı sanat eğitimi veren Eğitim Fakültelerinin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) düzeyde eğitim gören tüm T.C. vatandaşı öğrencilerine ve 2020-2021 öğrenim yılları içerisinde mezun olan tüm T.C. vatandaşı katılımcılara açıktır.
 • Lisans eğitimini yukarıda belirtilen fakültelerde tamamlayan ancak lisansüstü eğitimine farklı fakülte/enstitülerde devam eden kişilerin katılımı ancak hâlihazırda öğrenim gördükleri üniversitelerden güncel öğrenci belgesinin yanında lisans diplomalarını beyan etmeleri durumunda kabul edilecektir. Ayrıca yukarda belirtilen fakülteler dışında öğrenim gören ancak güzel sanatlar eğitimi veren farklı fakülte ve enstitülerden ders alan öğrenciler transkriptlerini beyan etmek şartıyla yarışmaya katılabilirler.
 • Yarışma; video, fotoğraf, yerleştirme, yeni medya, grafik, resim, seramik, baskı, heykel ve karışık teknik gibi görsel sanatın tüm ifade biçimlerine açıktır.
 • Katılımcılar görsel sanatlar içerisinde değerlendirilebilecek kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzeme ile eser ya da projelerini hazırlamakta, yeni yaklaşımlar önermekte serbesttirler. Ancak eserin kapalı mekânda sergileneceği düşünülerek hazırlanması gerekmektedir.
 • Her katılımcı daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş ve son iki (2) yıl içerisinde üretilmiş kendilerine ait özgün bir (1) adet eser ile yarışmaya katılabilir.
 • Başvuru eserinin daha önce herhangi bir yarışmalı sergiye (sosyal medya, youtube v.b platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili eserin adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir. Ayrıca esere ait görseller belge niteliği taşıyacağından çevrimiçi yapılacak başvuruda görsellerde herhangi bir düzenleme yapılmamalı, görseller ile eserin aslı uyumlu olmalıdır. Bu hususların ödül kazanıldıktan sonra tespiti halinde aday kazandığı para ödülü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükellef olacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin özgün olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Eserlerin en uzun kenarı, genişliği veya yüksekliği iki buçuk (2,5) m’yi, video eserlerin süresi ise üç (3) dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
 • Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 • Başvuruda orijinal eser kabul edilmemektedir. Yarışma, “e-devlet” bağlantılı https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ web sitesi üzerinden çevrimiçi yapılacağından esere ait alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Her katılımcı mutlaka kendisine ait e- devlet şifresi ile yarışmaya başvurmalıdır. Katılımcılar, başka birine ait e- devlet şifresi ile yarışmaya başvurmaları halinde eserlerine bakılmaksızın yarışmadan diskalifiye edileceklerdir. Yine ödül aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse katılımcı aldığı ödül ve belgeleri iade edecektir.
 • Yarışmaya katılım sağlamak için, 09 Ağustos- 06 Eylül 2021 tarihleri arasında yarışma başvuru sitesi üzerinden çevrimiçi başvuru aşamalarının eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Katılımcılar; yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerçekleştirecek ve katılım formunu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar, sonra gerekli belgeleri ve eser görsellerini yükleyeceklerdir.
 • Katılımcılar başvuruyu tamamladıktan sonra, sistem tarafından oluşturulan başvuru numarasının yer aldığı formun çıktısını alarak kendileri muhafaza edecektir. Başvuru formu Bakanlığa gönderilmeyecektir.
 • Katılımcılar başvuru esnasında sisteme, eğitim gördükleri üniversitelerden veya e-devlet uygulamasından güncel (son 6 ay içerisinde) alınmış öğrenci belgesini, 2020-2021 eğitim yılı içerisinde mezun olanlar ise diploma/geçici mezuniyet belgesini yüklemelidirler.
 • Eser/proje görselleri; farklı açılardan çekilmiş, en fazla üç (3) adet olmak üzere çözünürlüğü 300 dpi- JPEG formatında kaydedilmiş olmalıdır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserlerin yarışma kataloğunda yer alacağından sisteme kaydedilecek görsellerde yer alacak eserlerin düz bir fonda ve temiz bir zeminde fotoğraflanmış olmasına özen gösterilmelidir.
 • Video sanatı, dijital, işitsel sanat ve performans gibi güncel sanatın diğer alanlarında katılanlar ise video ve ses dosyaları jenerik hariç üç (3) dakikayı aşmayacak şekilde dublajı yapılmış, ses müzik ve efektleri 5+1 ses sisteminde kaydedilmiş ve uygun hale getirilmiş (mikslenmiş olarak) Full Hd PAL 16:9 (1920x1080) renk kayıpsız MOV, MP 4 veya AVI formatında hazırlanmalı ve videoda katılımcının ismi kesinlikle yer almamalıdır. Katılımcılar videolarını en fazla 50 MB olacak şekilde yükleyebileceklerdir. 
 • Başvurulan eser/projelerde özel bir kurgu/kuruluma gerek duyulması durumunda dosyada eserlerin mekân içindeki yerleşimlerini gösteren cepheden ve kuşbakışı çizimleri veya fotoğrafları ile eserlerin ağırlıkları, ölçüleri, kurulumunda kullanılacak araç/gereçler ve diğer tüm bilgilerin de yer alacağı bir metin (PDF olarak) “eser görselleri” alanına yüklenmelidir. Yüklenecek metinde katılımcının kimliğine ilişkin hiçbir bilgi yer almamalıdır.
 • Sisteme yüklenecek eserlerin uygun resim, görüntü ve/veya ses niteliği taşıması ve eserin en iyi şekilde yansıtılması zorunludur. Aksi takdirde, yarışmacı uyarılmaksızın yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Seçici Kurul, ikisi Bakanlık temsilcisi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşturulacaktır.
 • Yarışmanın Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden (06 Eylül 2021) sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.
 • Bakanlık, değerlendirmeye katılamayan seçici kurul üyesi yerine yedek üyeler içerisinden bir başka üye belirleme hakkına sahiptir.
 • Seçici Kurul üyeleri, salgın koşulları el verdiği takdirde; 2021 yılı Eylül/ Ekim ayları içerisinde bir araya gelerek ön değerlendirme yapacak daha sonra ise eserleri çevrimiçi ortamda bireysel olarak değerlendirecektir.
 • Seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda en yüksek puanı alan yarışmacılar belirlenen sergileme sayısı doğrultusunda sırasıyla başarı ödülüne, mansiyona ve sergilenmeye değer görülecektir. Değerlendirme neticesinde eşitlik olan durumlarda yarışmacıların doğum tarihlerine bakılarak yaşı küçük olan yarışmacı bir üst sıraya geçecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirme esnasında eser görselleri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiye ulaşamayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul; değerlendirme aşamasında, başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Sergiye giren eserler ile ilgili intihal, direkt alıntı, aşırı benzerlik ve/veya eserin başka bir yarışmada ödül aldığı ya da sergilendiği konusunda itiraz olması veya tespit edilmesi durumunda söz konusu eser/projelerin yarışmadan/sergiden çıkartılıp çıkartılmamasına seçici kurul karar verir. Ödül ve sergileme aldıktan sonra böyle bir durum tespit edilirse sanatçı aldığı ödül (yasal faizi ile birlikte) ve belgeleri iade edecektir.
 • Seçici Kurul, değerlendirme aşamasında gerekli gördüğü takdirde yarışma sekretaryası aracılığıyla katılımcılardan ek bilgi veya eserin farklı görsellerini talep edebilecektir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve sergileme alamayan eser başvuruları yarışma bitiminden sonra gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık tarafından sistemden silinecektir.
 • Seçici Kurul ödül sayılarında değişiklik yapabilir, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergiye giren eserler sergilenmeye hazır şekilde, daha sonra Bakanlıkça ilan edilecek olan sergi mekânına elden teslim edilecektir.
 • Kargo veya posta ile gönderilen eserlerin sorumluluğu kişiye aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.
 • Katılımcılar, eserlerinin kurulumunda kullanılacak araç ve gereçleri kendileri temin edeceklerdir.
 • Sergilenecek eserler, Bakanlıkça ilan edilecek sergi tarihinden önce sergi mekânı ile iletişim sağlanarak eser sahibi tarafından kurulmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sergi mekânı bu konuda sorumluluk almayacaktır.
 • Başarı ödülü, mansiyon ve sergileme alan eserler, seçici kurul değerlendirmesi ile belirlenerek, 2021 yılı içerisinde açılacak sergi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Sergi düzeni, Bakanlıkça belirlenecek olan sergi küratörü tarafından oluşturulacak olup katılımcılar sergi düzenine müdahale edemeyecektir.
 • Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Katalogda yarışmacının eser görseli, eser adı ve teknik özellikleri, eserin kavramsal açıklaması ile yarışmacının adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, okulu ve e-posta adresi yer alacaktır. Katalog Türkçe/İngilizce olarak basılacağından kişisel bilgilerin yanı sıra kavramsal tanımın da Türkçe/İngilizce metninin özenli ve doğru olarak sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.
 • Sergi tarihi ve yeri daha sonra Bakanlığımız resmi internet sitelerinden (https://www.ktb.gov.tr/, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ) duyurulacaktır.

Yarışma kapsamında;


Başarı Ödülü (5 adet) 15.000.- TL + Başarı Belgesi
Mansiyon (5 adet) 7.500.- TL + Başarı Belgesi
Sergileme (30 adet) 1.500.-TL+ Katılım Belgesi verilecektir.

 • Yarışma sonuçları, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacak olup, katılımcılar telefon ya da e-posta ile ayrıca bilgilendirilmeyecektir.
 • Sergiye giren tüm eserlerin sergide yer alması zorunludur. Yarışma neticesinde eseri sergilemeye giren ancak eserini sergilemekten vazgeçen katılımcıların, yarışma sonuçlarının açıklanmasını takiben üç (3) gün içerisinde ıslak imzalı dilekçe ile yarışmalı sergiden çekildiğini, para ödülünden ve başarı belgesinden feragat ettiğini Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne beyan etmesi gerekmektedir.
 • Başarı ödülü ve mansiyon alan katılımcılar, başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı, mücbir sebep göstermeleri halinde yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Başarı Ödülü, mansiyon ve sergileme alan katılımcıların düzenlenecek olan ödül töreni ve sergiye katılabilmeleri için; gerekli ulaşım, eser taşıma, konaklama gibi giderler kendi sorumluluğundadır.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kendilerine ait banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin belirtilen sürede hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, 2021 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

Sergi mekânı ve eserlerin sergi mekânına teslim tarihleri, seçici kurul değerlendirmesinden sonra Bakanlık ve Bakanlık uzantılı resmi internet sitelerinden duyurulacaktır.

 • Yarışma sonunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül, mansiyon ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; Bakanlık ve Bakanlık uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet, sosyal medya ve diğer iletişim mecralarında, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül, mansiyon ve sergileme alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.
 • Ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler Kültür ve Turizm Bakanlığınca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal Bakanlıkça üretilebilecektir.
 • Ödül, mansiyon veya sergilenmeye değer bulunan eserlerin iadeleri sergi bitiminden sonra yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama tarihi, Bakanlığımız resmi internet sitelerinden veya e-posta ile duyurulacaktır.
 • Katılımcı eserini kendisi teslim alamayacağı takdirde; sergi mekânındaki görevliye “Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne” hitaben yazılmış, eserinin bir başkası tarafından teslim alınacağını bildiren bir dilekçe ve ekinde teslim alan kişinin kimlik fotokopisini ulaştıracaktır.
 • İade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren on beş (15) gün içinde sergi mekânından geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sergi mekânı sorumlu tutulamayacaktır.
 • Sergi sonunda belirtilen süre içinde eserlerini almayan katılımcılar, eserlerini geri alarak tarafımıza bildirene kadar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan yarışmalı sergilere katılım haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, sergiye teslim edilen eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
 • Katılımcılar; https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ yarışma web sitesi üzerinden çevrimiçi yarışma başvuru sistemine üye olmak ve eser görsellerini yüklemek ve başvuru numarası almakla şartname koşullarını okumuş ve kabul etmiş olurlar. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerli olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Adres: Zübeyde Hanım Mahallesi Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 6/33
06330 Hipodrom-ANKARA

İrtibat Kişileri:
Sıdıka YILMAZ : 0312 470 58 80 (sidika.yilmaz@ktb.gov.tr) 0542 601 28 88
Berrak AYDEMİR: 0312 470 58 79 (berrak.dikmen@ktb.gov.tr) 0533 416 17 96

Fax : + (0312) 470 59 49 – 470 59 48
Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

KATILAN TÜM YARIŞMACILARA BAŞARILAR DİLERİZ.